KATARIINA KIRIKU KODUKORD

 

Ruumide kasutaja kohustub

 • arvestama, et hoone on muinsuskaitselise väärtusega;
 • kasutama Katariina kiriku ruume (Vene tn 14a) heaperemehelikult, vastavalt nende sihtotstarbele; hoidma ruume, samuti üldkasutatavaid ruume ja nendes olevat sisustust, samuti kiriku esist platsi korras ja puhtana;
 •  tagama ruumides oleva vara säilimise ja rikkumatuse;
 • kasutama kõiki energiakandjaid, sh vett, soojusenergiat ja elektrit kokkuhoidlikult;
 • teatama hoones tekkinud riketest või avariiohtlikest olukordadest kohe hoone haldajale, püüdes ise samal ajal rakendada võimalikke abinõusid võimalike kahjude minimaliseerimiseks;
 • täitma üldkohustuslikke eeskirjade, sh tuleohutuse ja heakorra nõudeid;
 • sulgema ja korralikult lukustama lahkumisel kõik hoone välisuksed ja aknad;
 • pidama silmas puitkonstruktsioonide ja puidust ning muust kergesti süttivast materjalist inventari suurt osakaalu kirikuhoone interjööris ja sellest tulenevalt vältima lahtise tule (nt tõrvikud ja küünlad) kasutamist kiriku ruumides;
 • esitama enne üritust kooskõlastamiseks Hopneri Maja projektijuhile lavaplaani, kui soovitakse mööblit või inventari ruumis teisiti paigutada või kinnitada;
 • tagama, et ruumides ei suitsetata ega kasutata alkohoolseid ega narkootilisi/psühhotroopseid aineid;
 • arvestama ja kinni pidama punktis 3 nimetatud keeldudest;
 • teavitama esimesel võimalusel Hopneri Maja sündmuse kokkulepitud punktides toimunud muudatustest (vahetuvad esinejad, kellaajad jne) aadressil info@hopnerimaja.eu või informeerides muudatustest Hopneri Maja poolt määratud projektijuhti;
 • sündmus loetakse lõppenuks, kui kõik sündmusel osalenud isikud (v.a. Hopneri Maja töötajad) on ruumidest lahkunud. Ületatud aja tasu arvestatakse täistundides vastavalt sõlmitud lepingule või kehtivale hinnakirjale;
 • kiriku kasutajatel pole õigust parkida Katariina kiriku esisel platsil.

 

Ruumide kasutajal on õigus

 •  kasutada sündmuse läbiviimiseks kaasa toodud tehnikat ja muud inventari;
 •  kasutada sündmuse teenindamiseks enda poolt tellitud firmade teenuseid (heli- ja valgustehnika jms) informeerides sellest eelnevalt Hopneri Maja.

 

Ruumide kasutajal on keelatud

 • tekitada kella 23.00-st kuni kella 08.00-ni ja nädalavahetusel kuni kella 10.00-ni müra, mis häirib piirkonna elanikke või lähedalasuvaid asutusi, audio- ja videoseadmete valju hääle, installatsioonitöödega jm;
 •  lubada Katariina kiriku ruumidesse kõrvalisi/üritusega mitteseotud  isikuid;
 •  keelatud on kasutada Katariina kiriku külgrõdusid (lubatud erikokkuleppel näit. näitlejatel, valgustajatel seoses etendusega);
 • üürnikul on ilma Hopneri Maja nõusolekuta keelatud Katariina kirikus filmida, salvestada telesaateid jms;
 •  üürnikul pole õigust siseneda kloostri ristikäikudesse kui selleks pole eelnevat Rooma Katoliku kiriku nõusolekut ja luba.

 

Ruumis ei ole lubatud eelnevalt kokkuleppimata

 •  tõsta ümber mööblit, inventari ja kujunduselemente;
 •  kasutada ilma põrandakaitsmeteta mööblit ja transpordivahendeid ning teipi, mis võivad kahjustada ruumi või selles sisalduvat inventari.
 • Hopneri Maja projektijuhil on õigus sissetoodavat inventari kontrollida ja keelata selle kasutamist juhul, kui ilmneb vastuolu mõne ülaltoodud punktiga.
 • Pärast sündmuse lõppu vaatavad Hopneri Maja projektijuht või sündmuse vastutav isik toimumiskoha üle, et veenduda selle korrasolekus ja kinnitavad seda oma allkirjaga.                                           

Sündmuste kalender

> November 2023 >
Esmasp Teisip Kolmap Neljap Reede Laup Pühap
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123